Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. GIỚI THIỆU

1.1 Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng (“Điều Khoản Sử Dụng”) này. Đây là thỏa thuận điện tử và bằng việc đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Ứng Dụng Hey English, Người Dùng xác nhận rằng đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này và sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản này. Nếu Người Dùng không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản Sử Dụng này, Người Dùng không được truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Ứng Dụng Hey English. Các Điều Khoản Sử Dụng này là một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa Người Dùng và Ứng Dụng Hey English. Khi Hey English và Người Dùng giao kết các điều khoản cụ thể của việc cung cấp và sử dụng Ứng Dụng Hey English, thì hai bên cũng đồng ý rằng đã đọc, hiểu và đồng ý với những quyền và nghĩa vụ của mỗi bên theo các điều khoản và điều kiện sau đây:

1.2 Định nghĩa

 • Ứng dụng Hey English: do công ty Teach thực hiện hoạt động và vận hành, là ứng dụng cung cấp nền tảng để những người học tiếng Anh có thể kết nối với nhau và kết nối với Host.
 • Người Học (Learner): là cá nhân có nhu cầu tìm bạn luyện tập Tiếng Anh, luyện nghe nói tiếng Anh trên app, chia sẻ kỹ năng, kiến thức tiếng Anh. Người Học bắt buộc đăng ký tài khoản để tham gia Ứng Dụng Hey English.
 • Người Dẫn Dắt (Host): là người tạo Buổi Giao Lưu để dẫn dắt Người Học luyện nói Tiếng Anh…
 • Buổi Giao Lưu: là các buổi được tạo ra nhằm luyện nghe nói Tiếng Anh, chia sẻ kỹ năng, kiến thức tiếng Anh do Người Dẫn Dắt tạo lập, quản lý.
 • Thông Tin Cá Nhân: có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không đúng, về một cá nhân có thể được xác định từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu đó và những thông tin khác mà Công Ty có hoặc có thể có quyền truy cập. Thông Tin Cá Nhân có thể bao gồm tên, giới tính, ngôn ngữ, hình ảnh, địa chỉ, năm sinh, địa chỉ email và các thông tin khác của một cá nhân, khi được gộp chung với những thông tin khác sẽ có thể nhận dạng một cá nhân.
 • Điều Khoản Sử Dụng: có nghĩa là tài liệu “Điều Khoản Sử Dụng của Người Dùng của Ứng Dụng Hey English” được giao kết giữa Công Ty và Người Dùng nhằm điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ giữa hai bên liên quan đến việc Người Dùng sử dụng Ứng Dụng Hey English do Công Ty quản lý và vận hành.

2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

2.1 Quyền của Người Dùng

2.1.1 Được sử dụng Ứng dụng Hey English.
2.1.2 Được quyền phản hồi liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của Ứng dụng Hey English; được quyền khiếu nại, tố cáo nếu Người Dùng khác có những hành vi vi phạm pháp luật.

2.2 Nghĩa vụ của Người Dùng

2.2.1 Cung cấp đầy đủ các thông tin để Hey English tiến hành kích hoạt dịch vụ cho Người Dùng. Các thông tin này Người Dùng chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền và sở hữu trí tuệ. Trường hợp có tranh chấp về nội dung, quyền sở hữu trí tuệ với bất kỳ Bên thứ ba nào khác thì Người Dùng bằng chi phí của mình có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp trên. Hey English không có trách nhiệm về nội dung do Người Dùng cung cấp.
2.2.2 Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng dịch vụ từ Ứng dụng Hey English trái với quy định của nhà nước về sử dụng phần mềm ứng dụng thương mại điện tử, quảng cáo và tuân thủ các quy định về việc sử dụng dịch vụ và quy định của pháp luật Việt Nam.
2.2.3 Không tiết lộ thông tin liên quan đến Hey English, Ứng dụng Hey English, Người Dùng khác cho tổ chức, cá nhân khác biết trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật.
2.2.4 Không sử dụng thông tin liên quan đến Hey English, Ứng dụng Hey English, Người Dùng khác để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.
2.2.5 Không lợi dụng Ứng dụng Hey English nhằm thực hiện các mục đích khác như lừa đảo, gian lận, và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
2.2.6 Không thực hiện những hành vi vi phạm giao dịch điện tử, Điều Khoản Sử Dụng, Quy chế hoạt động của Ứng dụng Hey English, chính Sách hoặc quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm Người Dùng hoặc bên thứ ba khác; Không chia sẻ các hình ảnh sản phẩm khiêu dâm, hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục.
2.2.7 Thiết lập mối quan hệ với các Người Dùng khác một cách thân thiện, tôn trọng, không đe dọa, xúc phạm hoặc có hành vi xâm hại đến danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của Người Dùng khác.
2.2.8 Cư xử lịch sự, văn minh, không được có những hành vi thô lỗ, khiếm nhã, trái với chuẩn mực đạo đức của xã hội.

3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA Hey English

3.1 Quyền của Hey English

3.1.1 Được quyền thay đổi chính sách áp dụng Phí dịch vụ TMĐT, chính sách thanh toán miễn là thông báo trước cho Người Dùng trên Ứng dụng Hey English.
3.1.2 Chấp nhận hoặc từ chối cung cấp dịch vụ của Ứng dụng Hey English vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi từ chối khởi tạo Buổi Giao Lưu hoặc thực hiện yêu cầu của Người Dùng nếu có cơ sở hợp lý để nghi ngờ một hành vi vi phạm của Người Dùng.
3.1.3 Mọi thông tin hình ảnh, quảng cáo, bình luận, hồ sơ kinh nghiệm của Người Dùng đạt được trong quá trình sử dụng Ứng dụng thuộc về Hey English và Hey English có toàn quyền sử dụng để thực hiện các hành vi như quảng cáo, truyền thông, phân tích đánh giá,… nhằm phục vụ cho hoạt động của Hey English.
3.1.4 Trong trường hợp Người Dùng vi phạm những cam kết tại Điều 3 của Thỏa Thuận này, Hey English có quyền chấm dứt Thỏa Thuận này mà không cần phải báo trước hoặc/và xử lý các sai phạm đó bằng hình thức: Hạn chế một vài chức năng, đóng băng một khoản tiền, khóa truy cập tài khoản, ngừng cung cấp dịch vụ hoặc lập hồ sơ tố cáo, đề nghị can thiệp điều tra gửi cơ quan công an… tuỳ theo mức độ cho đến khi những sai phạm đó được khắc phục và chấm dứt.
3.1.5 Trong mọi trường hợp Hey English nhận thấy Người Dùng vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, quy định về Người Dùng, hoặc Người Dùng có hành vi gian lận trong quá trình cung ứng dịch vụ trên Hey English, gây thiệt hại hoặc rủi ro cho Hey English, Người Học, bên thứ 3, Hey English có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa Thuận này, không hoàn trả các khoản phí tổn (nếu có), yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Hey English (nếu có).

3.2 Nghĩa vụ của Hey English

3.2.1 Cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực thông tin về chi phí thanh toán, chi phí phát sinh cho Người Dùng.
3.2.2 Xây dựng và công khai chính sách, quy chế hoạt động, bảo mật thông tin của Hey English theo quy định của pháp luật.
3.2.3 Không sử dụng các thông tin liên quan đến Người Dùng để thực hiện các hành vi gian dối, vi phạm pháp luật.
3.2.4 Hey English cam kết bảo mật các thông tin Người Dùng trên dữ liệu hệ thống của Hey English, tuyệt đối không cung cấp thông tin cho bất kỳ Bên thứ ba nào. Trừ các trường hợp:

 • Có sự đồng ý hoặc yêu cầu từ Người Dùng hoặc Người Dùng đồng ý với điều khoản sử dụng sản phẩm của Bên thứ ba có liên kết với Hey English
 • Có yêu cầu từ các cơ quan pháp luật
 • Các thông tin trên đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng bởi Người Dùng hoặc Bên thứ ba
 • Người Dùng tự tiết lộ cho Bên thứ ba
3.2.5 Hey English có trách nhiệm bảo mật hệ thống để tránh hiện tượng truy cập trái phép vào hệ thống dữ liệu thông tin cá nhân của Người Dùng (Ngoại trừ những yêu cầu truy cập của cơ quan pháp luật và được sự đồng ý bằng văn bản của Người Dùng).
3.2.6 Tuân thủ các quy định của pháp luật.

4. KHIẾU NẠI

4.1 Trường hợp phát sinh các khiếu nại, câu hỏi giải đáp hoặc các vấn đề liên quan theo chính sách giải quyết khiếu nại của Hey English, Người Dùng cần liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ và hướng dẫn.

4.2 Hey English khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Nếu hai bên không thể thương lượng với nhau và yêu cầu Hey English đứng ra giải quyết vụ việc thì quyết định của Hey English là quyết định cuối cùng.

4.3 Khiếu nại xảy ra khi có tranh chấp giữa hai bên Người Dùng, khi đó Hey English đóng vai trò trung gian điều phối giải quyết khiếu nại như:

 • Có quyền đóng băng giao dịch thanh toán hoặc tạm ngưng giao dịch rút tiền cho đến khi giải quyết xong khiếu nại
 • Người Dùng có nghĩa vụ cung cấp tất cả các chứng từ, bằng chứng để phục vụ việc giải quyết khiếu nại và hợp tác, phối hợp theo đúng quy trình xử lý khiếu nại của bên B
 • Mọi quy trình của Hey English được thực hiện trên cơ sở Hey English đóng vai trò trung gian hòa giải giữa các bên Người Dùng. Người Dùng có nghĩa vụ thực hiện phán quyết do Hey English đưa ra nếu sự hòa giải thất bại. Trong trường hợp Người Dùng không đồng ý thực thi phán quyết của Hey English, Hey English có quyền gỡ bỏ tài khoản của Người Dùng tạm thời đến vĩnh viễn tùy mức độ vi phạm

4.4 Khiếu nại xảy ra khi có tranh chấp giữa Hey English và Người Dùng, khi đó Hey English giải quyết căn cứ trên các chính sách của Hey English đã được ban hành và tuân thủ theo quy định của pháp luật và kết luận của Hey English là kết luận cuối cùng của quá trình khiếu nại và có hiệu lực áp dụng với Người Dùng.

4.5 Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Hey English, Hey English sẽ yêu cầu các bên tranh chấp đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. BẤT KHẢ KHÁNG

5.1 Trường hợp bất khả kháng là các trường hợp xảy ra không lường trước được và ngoài tầm kiểm soát của một Bên như: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, động đất hay các hiện tượng tự nhiên gây nguy hại, dịch bệnh, chiến tranh hoặc đe dọa chiến tranh, sự thay đổi của pháp luật, điều ước quốc tế, các hiệp định quốc tế, đình công, bãi công, hoặc biểu tình, sự tắc nghẽn mạng lưới internet trên diện rộng và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của Thỏa Thuận này.

5.2 Hai bên không phải chịu bất kỳ một trách nhiệm nào nếu xảy ra các sự kiện theo Điều 5.1

6. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

6.1 Hey English giữ mọi quyền điều chỉnh nội dung của Thỏa thuận này. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật chi tiết tại Ứng dụng Hey English. Trong trường hợp Người Dùng không đồng ý với bất kỳ sự thay đổi nào mà Hey English đưa ra, Người Dùng có quyền chấm dứt Thỏa Thuận.

6.2 Mọi tranh chấp liên quan đến giao dịch điện tử giữa Người Dùng trước tiên được giải quyết bằng thương lượng. Nếu trong trường hợp Người Dùng không thoả thuận được trong một khoảng thời gian hợp lý thì đưa ra toà án có thẩm quyền giải quyết. Người dùng đồng ý rằng Hey English có quyền tham gia hỗ trợ giải quyết các tranh chấp, khiếu nại giữa hai bên và tạo điều kiện cho các bên thảo luận hòa giải các tranh chấp, khiếu nại đó trong phạm vi mà Hey English thấy là hợp lý và phù hợp theo quy định pháp luật.

6.3 Những vấn đề chưa được quy định trong Thỏa Thuận này sẽ được Các Bên thống nhất áp dụng theo quy định của Pháp luật của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

6.4 Thỏa Thuận không xác định thời hạn và chấm dứt tùy vào điều kiện nào xảy ra trước: Người Dùng vi phạm chính sách của Hey English dẫn tới bị khóa vĩnh viễn tài khoản; Người Dùng chấm dứt Thỏa Thuận; Ứng dụng Hey English không còn tồn tại.

Terms of Use

TERMS OF USE

1. INTRODUCTION

1.1 Please read these Terms of Use (“Terms of Use”) carefully. This is an electronic agreement and by registering or using any part of the Hey English Application, the User acknowledges that he has read, understood, accepted and agreed to these Terms of Use and will be bound by this Agreement. bound by these terms. If the User does not agree to be bound by these Terms of Use, the User may not access or use any part of the Hey English Application. These Terms of Use are a legally binding agreement between the User and the Hey English Application. When Hey English and the User enter into specific terms of providing and using the Hey English Application, the two parties also agree that they have read, understood and agree to the rights and obligations of each party under the terms and conditions. the following terms and conditions:

1.2 Definitions

Hey English application: operated and operated by Teach company, is an application that provides a platform for English learners to connect with each other and connect with Host to practice English.
Learner: is an individual who needs to find friends to practice English, practice listening and speaking English on the application, sharing English skills and knowledge. Learners are required to register an account to join the Hey English App
Host: is an individual who creates an Exchange to lead Learners to practice speaking English or share experiences and knowledge of English.
Exchange sessions: are sessions created to practice listening and speaking English, sharing English skills and knowledge created by the Leader.
Personal Information: means data, whether true or not, about an individual that can be identified from that data, or from that data and other information to which the Company has or may be entitled access. Personal Information may include an individual's name, gender, language, image, address, year of birth, email address or social media account Facebook and other information and, when aggregated, with other information, it will be possible to identify an individual
Terms of Use: means the document “User Terms of Use of Hey English Application” entered into between the Company and the User to govern the rights and obligations between the two parties in relation to the User use Hey English Application managed and operated by the Company

2. USER RIGHTS AND OBLIGATIONS

2.1 User Rights

2.1.1 Used Hey English App.

2.1.2 Have the right to give feedback regarding the service provision of the Hey English App; have the right to complain and denounce if other Users commit illegal acts.

2.2. Obligations of the User

2.2.1 Provide sufficient information for Hey English to activate the service for Users. This information The User is responsible for the content, copyright and intellectual property. In case there is a dispute about content, intellectual property rights with any other third party, the User is responsible for resolving the above disputes at his own expense. Hey English is not responsible for the content provided by the User.

2.2.2 Take responsibility before the law if using services from Hey English Application in contravention of state regulations on application software use and compliance with regulations on service use and legal regulations. Vietnam law.

2.2.3 Do not disclose information related to Hey English, Hey English Application, other Users to other organizations and individuals unless required by law.

2.2.4 Do not use information related to Hey English, Hey English Application, other Users to perform illegal acts.

2.2.5 Do not take advantage of Hey English Application to perform other purposes such as fraud, fraud, and other illegal acts.

2.2.6 Do not perform acts that violate the Terms of Use, the Hey English Application's operating regulations, policies or legal regulations, including but not limited to acts of infringing upon life, health, honor, dignity of the User or other third party; Do not share product images that are obscene, or violate fine traditions.

2.2.7 Establish relationships with other Users in a friendly, respectful, non-threatening, offensive or intrusive manner to honor, dignity, life, health, property, rights and legitimate interests of other Users.

2.2.8 Behave politely and in a civilized manner, and do not have rude or indecent acts, contrary to the moral standards of the society.

3. Hey English RIGHTS AND OBLIGATIONS

3.1 Rights of Hey English

3.1.1 Have the right to change the application policy of the Payment Plan, the payment policy (if any) as long as the User is notified in advance on the Hey English Application.

3.1.2 Accept or refuse to provide services of Hey English Application for any reason, including but not limited to by refusing to initiate an Exchange or to fulfill User's request if there is any basis reasonable to suspect a violation by the User.

3.1.3 All information images, advertisements, comments, User experience records obtained during the use of the Application belong to Hey English and Hey English have the full right to use it to perform acts such as advertising, communication, analysis and evaluation, ... to serve the activities of Hey English.

3.1.4 In case the User violates the commitments in Article 3 of this Agreement, Hey English has the right to terminate this Agreement without prior notice and/or handle such violations in the form of: restrict some functions, freeze a sum of money, block account access, stop providing services or make a denunciation file, request investigation intervention and send to the police... depending on the extent until the such violation is rectified and terminated.

3.1.5 In any event that Hey English notices that the User violates or shows signs of violating policies and regulations on Users, causing damage or risk to Hey English, Learners, 3rd parties, Hey English may the right to unilaterally terminate this Agreement, without refunding costs (if any), and claim compensation for Hey English (if any).

3.2 Obligations of Hey English

3.2.1 Provide complete, accurate and truthful information about payment costs and incurred costs (if any) to the User.

3.2.2 Develop and publicize Hey English's policies, operating regulations and information security in accordance with the law.

3.2.3 Do not use information related to the User to perform fraudulent acts, violate the law.

3.2.4 Hey English is committed to keeping User information confidential on Hey English's system data, absolutely not providing information to any third parties. Except for the following cases: There is consent or request from the User or the User agrees to the terms of use of a third-party product associated with Hey English There is a request from the legal authorities The above information has been made public on the mass media by the User or a Third Party Self-disclosure by the User to a Third Party

3.2.5 Hey English is responsible for system security to avoid unauthorized access to the system of User's personal information data (Except for access requirements of legal authorities and consent. written by the User).

3.2.6 Comply with the provisions of the law

4. COMPLAINTS

4.1 In case of complaints, questions answered or related issues according to Hey English's complaint settlement policy, Users need to contact Customer Service for support and guidance.

4.2 Hey English encourages negotiation and conciliation between the parties to reach consensus on the solution. If the two sides cannot negotiate with each other and ask Hey English to stand out to solve the case, Hey English's decision is final.

4.3 Complaints occur when there is a dispute between two Users, then Hey English acts as an intermediary to coordinate complaint settlement such as:
The User is obliged to provide all documents and evidence to serve the complaint settlement and cooperate and coordinate in accordance with the complaint handling process of Party B.
All processes of Hey English are carried out on the basis that Hey English acts as a mediator between the User parties. The User is obliged to comply with the judgment rendered by Hey English if the mediation fails. In case the User does not agree to enforce Hey English's judgment, Hey English has the right to remove the User's account temporarily or permanently depending on the severity of the violation.

4.4 Complaints occur when there is a dispute between Hey English and User, then Hey English settles based on the policies of Hey English that have been issued and comply with the law and Hey English's conclusion. is the final conclusion of the complaint process and is effective against the User.

4.5 In case it is beyond the ability and authority of Hey English, Hey English will request the disputing parties to bring the case to a competent state agency in accordance with the law.5. MAJEURE

5.1 Force majeure means circumstances that occur unforeseeable and beyond the control of a Party such as: natural disaster, fire, flood, storm, earthquake or other harmful natural phenomena, epidemics disease, war or threat of war, a change in laws, international treaties, international agreements, strikes, strikes, or demonstrations, widespread internet network congestion and impacts directly to the performance of all or part of the obligations of this Agreement.

5.2 Neither party shall bear any responsibility for the occurrence of the events under Article 5.1.

6. GENERAL TERMS

6.1 Hey English reserves all rights to modify the content of this Agreement. Any changes will be updated in detail at Hey English App. In case the User does not agree with any of the changes that Hey English makes, the User has the right to terminate the Agreement.

6.2 Any dispute or conflict between the User shall first be resolved by negotiation. If in case the User cannot reach an agreement within a reasonable time, it will be brought to a court of competent jurisdiction. Users agree that Hey English has the right to participate in helping to resolve disputes and complaints between the two parties and create conditions for the parties to discuss and mediate such disputes and complaints to the extent that Hey English considers to be reasonable and in accordance with the law

6.3 Matters not specified in this Agreement shall be uniformly applied by the Parties in accordance with the provisions of the Law of the Socialist Republic of Vietnam.

6.4 The Agreement has indefinite term and terminates whichever occurs first: User violates Hey English policy resulting in permanent account suspension; The User terminates the Agreement; The Hey English app no ​​longer exists.