Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách này nhằm nói về cách Hey English (“Hey English”, “chúng tôi”, “Sản phẩm”) quản lý thông tin cá nhân được thu thập và nhận được từ trang mạng và ứng dụng liên quan đến Hey English. Văn bản này cho bạn biết thông tin mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng cũng như chia sẻ thông tin và cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc cần giải đáp.

1. Thông tin thu thập

1.1 Thông tin bạn cung cấp

Hey English thu thập thông  tin cá nhân khi bạn đăng ký tài khoản, sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của Hey English. Những thông tin này bao gồm:

 • Dữ liệu cần thiết cho tài khoản

Khi bạn thiết lập một tài khoản, bạn cung cấp thông tin về bản thân, bao gồm tên, năm sinh, email, ID Apple hoặc tài khoản mạng xã hội.

 • Thông tin tiểu sử

Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm một số thông tin cá nhân sẽ hiển thị trên Sản phẩm, chẳng hạn như ảnh hồ sơ, tiểu sử (để những người dùng Hey English khác biết thêm về bạn), hay thông tin Giới tính, Tỉnh / Thành phố. Bạn có thể thêm hoặc xóa những thông tin này bất cứ khi nào.

 • Sở thích

Bạn có thể chọn các chủ đề mà bạn quan tâm để giúp chúng tôi cá nhân hóa Sản phẩm của mình tốt hơn và mang lại lợi ích cho bạn. Bạn có thể thêm hoặc xóa sở thích bất cứ khi nào bạn muốn.

 • Thông tin liên quan đến việc học tiếng Anh

Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin liên quan đến việc học tiếng Anh của bạn như Trình độ tiếng Anh, Mục tiêu hoặc bất kỳ Chứng chỉ nào. Thông tin này sẽ giúp chúng tôi giới thiệu các phòng và người dùng có liên quan để bạn kết nối.

Tất cả thông tin bổ sung này (Tiểu sử, Sở thích và thông tin liên quan đến việc học tiếng Anh) cũng sẽ hỗ trợ những người dùng khác trong việc tìm kiếm và kết nối với bạn, nhưng có cung cấp thông tin nhạy cảm hay không là do bạn lựa chọn. Vui lòng không đăng hoặc thêm dữ liệu cá nhân vào hồ sơ của bạn khi bạn không muốn hiển thị công khai.

1.2 Thông tin chúng tôi nhận được khi bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi

Khi bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi thu thập thêm các thông tin khác dựa trên hoạt động của bạn và thông tin cá nhân mà bạn có thể cung cấp bổ sung. Những thông tin này bao gồm:

 • Thông tin về các hoạt động của bạn trên Sản phẩm

Chúng tôi thu thập thông tin về thời điểm và cách thức bạn sử dụng Sản phẩm. Điều này bao gồm thông tin về các phòng bạn tạo, dẫn dắt, tham gia (nghe và nói) hoặc các phòng bạn đã báo cáo hoặc bị trục xuất. Ngoài ra, những thông tin khác cũng được thu thập như lượt theo dõi, nhận xét người dùng, báo cáo người dùng và lượt giới thiệu đến Sản phẩm. Thông tin cũng bao gồm lịch sử của bạn về thành tích như Điểm Năng Nổ hay Hey Coin.

 • Tin nhắn

Chúng tôi lưu trữ các tin nhắn bạn gửi và nhận từ những người dùng khác và thông tin về các tin nhắn đó. Chúng tôi sẽ xem xét nội dung của những tin nhắn này nếu người dùng báo xấu hoặc chúng tôi phát hiện vi phạm nội quy hoặc những hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn.

 • Thông tin liên lạc khác

Chúng tôi thu thập thông tin về các tin nhắn bạn gửi cho chúng tôi khi bạn liên hệ với chúng tôi về các câu hỏi hoặc phản hồi, bao gồm cả nội dung của các tin nhắn đó.

 • Thông tin thanh toán và giao dịch

Chúng tôi thu thập thông tin về các khoản thanh toán bạn thực hiện trong Sản phẩm của chúng tôi và lịch sử giao dịch của bạn.

2. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được để cung cấp  và cải thiện Sản phẩm. Cụ thể, chúng tôi sử dụng dữ liệu thu thập được để:

 • Đăng ký tài khoản của bạn và xác minh tính chính xác của thông tin nếu cần.
 • Phát triển, vận hành, cải tiến, duy trì và bảo vệ Sản phẩm.
 • Cá nhân hóa Sản phẩm bằng cách hiển thị và kết nối bạn với người dùng, phòng nói liên quan và những nội dung khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thích.
 • Gửi cho bạn thông tin. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng email, tin nhắn hoặc thông báo qua ứng dụng để trả lời các yêu cầu hỗ trợ của bạn, chia sẻ thông tin về Sản phẩm và các tin tức khác trên Hey English.
 • Giám sát và nâng cao tính an toàn và bảo mật cho Sản phẩm.
 • Theo dõi và phân tích mức độ tương tác, xu hướng và việc sử dụng của người dùng.
 • Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi trên các nền tảng khác.
 • Xử lý và ghi lại các yêu cầu quyền của người dùng, bao gồm cả chọn tham gia và chọn không tham gia.
 • Ngăn chặn gian lận, hoạt động trái phép hoặc bất hợp pháp khác.
 • Thực thi, điều tra và báo cáo hành vi vi phạm Điều khoản dịch vụ, Nguyên tắc cộng đồng hoặc các chính sách khác của chúng tôi.
 • Trả lời các yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác và tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định.

3. Chia sẻ và tiết lộ thông tin

Hey English không chia sẻ các thông tin thu thập được từ việc bạn sử dụng Hey English, ngoại trừ được mô tả trong chính sách này.

Tuy nhiên, khi bạn cung cấp thông tin cá nhân thông qua việc sử dụng Hey English, bạn đang chia sẻ thông tin cá nhân của mình với Hey English và các tổ chức liên kết. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn trong những trường hợp sau:

 • Chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, chúng tôi có thể cần hoặc nên cung cấp quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn cho những người khác, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu và các nhà cung cấp khác để có thể vận hành Hey English và doanh nghiệp của chúng tôi.

 • Tuân thủ pháp luật

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để đáp ứng trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý, để thiết lập hoặc thực hiện các quyền hợp pháp hoặc, bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý và các trường hợp đó mà việc tiết lộ là bắt buộc hoặc thích hợp.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết để điều tra, ngăn chặn hoặc giải quyết các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn thân thể của bất kỳ người nào, vi phạm các chính sách của chúng tôi, hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật.

 • Những thay đổi về hình thức kinh doanh/doanh nghiệp đối với Hey English

Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi cũng có thể mua hoặc bán toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp của mình. Trong các giao dịch như vậy, thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi là một trong những tài sản kinh doanh sẽ được chuyển giao. Thông tin nhận dạng cá nhân được chuyển giao vẫn tuân theo những lời cam kết được đưa ra trong chính sách bảo mật này hoặc các chính sách sắp tới mà bạn đồng ý.

4. Thông Tin Liên Quan Đến Trẻ Em

 • Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em là việc cực kỳ quan trọng. Hiện tại, Hey English không cung cấp dịch vụ hay sản phẩm cho đối tượng dưới tuổi 16.
 • Nếu bạn dưới độ tuổi 16, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Hey English nếu không có người giám sát.

5. Chúng tôi lưu giữ thông tin trong bao lâu

Chúng tôi chỉ giữ thông tin cá nhân của bạn chừng nào chúng tôi cần thông tin đó để cung cấp Sản phẩm cho bạn và thực hiện các mục đích được mô tả trong Chính sách này. Điều này cũng áp dụng với tất cả những trường hợp mà chúng tôi được phép tiết lộ thông tin cá nhân của bạn hoặc đại diện cho chúng tôi cung cấp dịch vụ. Nhìn chung, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn chừng nào bạn vẫn còn tài khoản Hey English. Chúng tôi có thể xóa một số thông tin cá nhân trước đó dựa trên những thay đổi khi cài đặt tài khoản của bạn, chẳng hạn như ảnh hồ sơ cũ của bạn. Khi không cần sử dụng thông tin cá nhân của bạn và không cần lưu giữ thông tin đó để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định, chúng tôi sẽ xóa mọi thông tin có thể nhận dạng bạn khỏi hệ thống.

6. Quản lý cài đặt thông tin Cá nhân

Có nhiều cách khác nhau để bạn có thể quản lý thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Bạn có thể:

 • Xóa hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân. Bạn có thể cập nhật thông tin trên hồ sơ của mình hoặc xóa dữ liệu bằng cách xóa tài khoản.
 • Bảo vệ hồ sơ của bạn. Nếu bạn muốn hạn chế hiển thị một số thông tin nhất định trong hồ sơ của mình, bạn có thể làm như vậy trong trang cài đặt hồ sơ.
 • Chọn không nhận thông báo đẩy. Nếu bạn chọn nhận thông báo đẩy trên ứng dụng, chúng tôi có thể thỉnh thoảng gửi thông báo đẩy hoặc cảnh báo đến thiết bị di động của bạn. Bạn có thể tắt thông báo đẩy và thông báo khác bất kỳ lúc nào bằng cách thay đổi cài đặt thiết bị, thay đổi cài đặt thông báo đẩy hoặc xóa ứng dụng Hey English trên thiết bị của bạn.
 • Tạm dừng hoặc giảm thông báo. Nếu bạn muốn tạm dừng thông báo trong một thời gian hoặc giảm số lượng thông báo mà Hey English gửi cho bạn, bạn có thể làm như vậy trong trang cài đặt của mình.
 • Thu hồi sự đồng ý mà bạn đã đưa ra hoặc phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin của bạn bằng cách xóa tài khoản của bạn.

Nếu bạn không thể sử dụng cài đặt và công cụ để xóa, chỉnh sửa hoặc yêu cầu thông tin của mình, hãy liên hệ với Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ thêm.

7. Thay Đổi Về Chính Sách bảo mật

Hey English có thể xem xét, sửa đổi hoặc cập nhật bản chính sách này. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng trong cách chúng tôi tiếp nhận và xử lý các thông tin cá nhân của bạn thông qua việc gửi thư điện tử đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc cập nhật lên trang mạng của Hey English. Bạn có thể theo dõi bản chính sách này cũng như trang mạng Hey English thường xuyên để có thể cập nhật những thay đổi mới nhất từ chúng tôi, vì việc bạn tiếp tục sử dụng Hey English có nghĩa bạn đã đồng ý với những thay đổi đó.

8. Liên Hệ Hey English

Nếu bạn có thắc mắc về Hey English, hoặc chính sách trên, hay có những câu hỏi hoặc cần sự hỗ trợ từ chúng tôi, hãy liên lạc Trung tâm hỗ trợ của Hey English qua:

Cập nhật mới nhất: 25/7/2022

Privacy Policy

PRIVACY POLICY

This policy covers how Hey English ("Hey English" "we," "us," or "our", “Product”) treats personal information that it collects and receives on sites and applications related to Hey English. This notice tells you what information we collect, how we use and share information, and finally, how you can contact us with questions or concerns.

1.Information We Collect

1.1 Information you provide

Hey English collects personal information when you register with us, or use Hey English product or service. This information includes:

 • Account Data

When you set up an account, you provide information about yourself, including your name, birth year, email, Apple ID or social media address.

 • Biographical Information

We may also ask you to provide us with some additional personal information about you that will be visible in our Product, such as a profile picture, a bio (to tell other Hey English users more about you), Gender, Province/City. You can add or remove this information whenever you want.

 • Interests

You have the option of choosing topics you’re interested in to help us better personalize our Product and benefit you. You can add or remove interests whenever you want.

 • English-learning related information

We may also ask you to provide us with information related to your English learning such as English level, Objectives, or any Certificates. This information will help us recommend relevant rooms and users for you to connect.

All of this additional information (Biographical, Interests, and English-learning related information) will also assist other users in finding and communicating with you but it’s your choice whether to include sensitive information or not. Please do not post or add personal data to your profile that you would not want to be publicly available.

1.2 Information We Get When You Use Our Product

When you use our Product, we collect additional information based on your activity and other personal information you might choose to provide. This includes:

 • Usage And Activity Information

We collect information about when and how you use our Product. This includes information about rooms you create, host, join (listen and speak) or rooms you report or be deported. It also includes your followings, references, user reports and referrals on our Product. It also includes your history of any achievements, such as Active Points and Hey Coins.

 • Messages

We store the messages you send to and receive from other users and information about those messages. We will review the contents of these messages if a user reports, or we otherwise detect, a potential violation or potentially illegal or illicit activity.

 • Other Communications

We collect information about the messages you send us when you contact us with questions or feedback, including the contents of those messages.

 • Payment And Transaction Information

We collect information about payments you make within our Product and your transaction history. 

2. How We Use The Information We Collect

We use the personal information we collect to provide our Product to you and to improve them. Specifically, we use the data we collect to:

 • Register your account and verify the accuracy of your information if any.
 • Develop, operate, improve, maintain, and protect our Product.
 • Personalize our Product by showing you and connecting you to relevant users, rooms, and other content we think you might like.
 • Send you communications. For example, we may use email, text messages, or app-based notifications to respond to support requests, share information about our Product, and tell you what’s happening on Hey English.
 • Monitor and enhance the safety and security of our Product.
 • Monitor and analyze user engagement, trends, and usage.
 • Assess the efficiency of our advertising campaigns on other platforms.
 • Handle and record user rights requests, including opt-ins and opt-outs.
 • Prevent fraud or other unauthorized or illegal activity.
 • Enforce, investigate, and report conduct violating our Terms of Service, Community Guidelines, or other policies.
 • Respond to requests from law enforcement agencies or other government agencies, and comply with legal or regulatory requirements.

3. How We Share and Disclose Information

Hey English does not share personal information we learn about you from your use of the Hey English product with others except as described in this policy.

When you provide personal information through using Hey English you are however sharing your personal information with Hey English and its affiliated entities. To be more specific, we may disclose that information in the following cases:

 • Provision of information to Service providers

In the course of operating our business it may be necessary or appropriate for us to provide access to your personal information to others such as our service providers, contractors and select vendors so that we can operate Hey English and our business.

 • Compliance with Laws

We may share your personal information to respond to subpoenas, court orders, or legal process, to establish or exercise our legal rights or, defend against legal claims and if in our judgment in such circumstances disclosure is required or appropriate.

We may share your personal information if we believe it is necessary in order to investigate, prevent, or take action regarding illegal activities, suspected fraud, situations involving potential threats to the physical safety of any person, violations of our various terms of use, or as otherwise required by law.

 • Change to Hey English Business

As we continue to develop our business, we may also buy or sell all or part of our business. In such transactions, personally identifiable information you have shared with us is generally one of the business assets that will be transferred. The transferred personally identifiable information will remain subject to the promises made in this privacy policy or subsequent policies to which you have consented.

4. Information Relating to Children

 • Protecting the privacy of young children is especially important. For now, Hey English is not directed to persons under 16.
 • If you are under 16 years of age, then please do not use or access the Hey English Product at any time or in any manner without supervision.

5. How long we keep information

We keep your personal information only for as long as we reasonably need it to provide our Product to you and fulfill the purposes described in this Policy. This is also the case for anyone that we disclose your personal information to and who carries out services on our behalf. In general, this means we will retain your personal information for as long as you have a Hey English account. We may delete some personal information earlier based on changes to your account settings, such as your old profile pictures. When we no longer need to use your personal information and there is no need for us to keep it to comply with our legal or regulatory obligations, we’ll remove any information that can identify you from our systems.

6. Managing your Preferences and Personal Information

There are a variety of ways you can manage the personal information we have about you. Specifically, you can:

 • Delete or edit your information. You can update your information on your profile or delete your data by deleting your account.
 • Protect your profile. If you want to restrict the availability of certain information in your profile, you can do so in your profile settings page. 
 • Opt out of push notifications. If you opt in to receive push notifications within the Product, we may send push notifications or alerts to your mobile device from time to time. You can deactivate push notifications and alerts at any time by changing your device settings, changing the push notification settings within the Product, or deleting the Hey English app on your device.
 • Pause or reduce notifications. If you want to pause notifications for a while, or reduce the number of notifications Hey English sends you, you can do so in your settings page.
 • Revoke consent you have given or object to us processing your information by deleting your account.

If you cannot use the settings and tools to delete, edit or request your information, contact our Support Center for additional assistance.

7. Changes to this Privacy Policy

Hey English may revise, modify or update this policy. We may notify you about significant changes in the way we treat personal information by sending a notice to the primary email address specified in your particular Hey English account or by placing a prominent notice on our site or social media pages. You are encouraged to check this policy or our pages frequently for any changes as your continued use of the Hey English indicates your consent to such changes.

8. Contacting Hey English

If you have a privacy concern regarding Hey English, or this policy, have any questions or need assistance, please contact Hey English Support Center as follows:

Last Updated: July 25, 2022