Các bước sử dụng
ứng dụng Hey English
1 Phòng nói đang LIVE
 • Lớp học/Phòng nói hiện tại đang diễn ra bao gồm các lớp Private, Private Free, Public và Phòng Standard cùng chủ đề đa dạng phù hợp với các trình độ khác nhau.
 • Tham gia Lớp học/Phòng nói bạn sẽ được giao lưu tiếng Anh với giáo viên, người bản ngữ và các bạn học. Khám phá Lớp học tại đây.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
 • Lựa chọn Lớp học/Phòng nói phù hợp để tham gia giao lưu tiếng Anh.
 • Chọn “NGHE” nếu bạn chưa tự tin để nói về chủ đề đang diễn ra.
 • Chọn “NÓI” nếu bạn đã sẵn sàng giao lưu với bạn học hay giáo viên.
 • Tại phần Nội dung và Từ vựng hãy thả tim, để lưu những Nội dung và Từ vựng bạn yêu thích
Phòng nói đang LIVE
 • Lớp học/Phòng nói hiện tại đang diễn ra bao gồm các lớp Private, Private Free, Public và Phòng Standard cùng chủ đề đa dạng phù hợp với các trình độ khác nhau.
 • Tham gia Lớp học/Phòng nói bạn sẽ được giao lưu tiếng Anh với giáo viên, người bản ngữ và các bạn học. Khám phá Lớp học tại đây.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.
 • Lựa chọn Lớp học/Phòng nói phù hợp để tham gia giao lưu tiếng Anh.
 • Chọn “NGHE” nếu bạn chưa tự tin để nói về chủ đề đang diễn ra.
 • Chọn “NÓI” nếu bạn đã sẵn sàng giao lưu với bạn học hay giáo viên.
 • Tại phần Nội dung và Từ vựng hãy thả tim, để lưu những Nội dung và Từ vựng bạn yêu thích
Phòng nói sắp diễn ra
 • Tại đây sẽ hiển thị tất cả Lớp học/Phòng nói sắp diễn ra bao gồm các lớp Private, Private Free, Public và Phòng Standard thực hành giao lưu tiếng Anh với giáo viên, người bạn ngữ và các bạn học.
 • Đặt lịch/hẹn nhắc lịch lớp học có chủ đề yêu thích phù hợp với trình độ của bạn.
 • Hẹn nhắc lịch Phòng nói có chủ đề yêu thích, phù hợp với trình độ của bạn.
 • Tạo Phòng nói mới để Host trong tương lai.
Kiểm tra lịch đã đặt
 • Kiểm tra các Lớp học/Phòng nói bạn đã hẹn lịch tham gia trong tương lai.
Lịch sử Phòng nói
 • Xem lại lịch sử Lớp học/Phòng nói bạn đã tham gia.
Buddy đề xuất
 • Đây là danh sách bạn học phù hợp với bạn dựa trên trình độ hoặc sở thích.
 • Chọn bạn học phù hợp để theo dõi và kết bạn.
Buddy LIVE
 • Đây là danh sách bạn học hiện tại đang giao lưu tham gia Lớp học/Phòng nói khác nhau.
Buddy trình cùng trình độ
 • Đây là danh sách các bạn học có cùng trình độ với bạn trên Hey English.
Sổ tay từ vựng
 • Sổ tay lưu các Nội dung, Từ vựng và Ngữ pháp bạn yêu thích từ các chủ đề đã tham gia.
 • Mở Sổ tay để ôn lại Nội dung và Từ vựng bạn đã lưu trước đó.
Trang cá nhân
 • Khám phá chủ đề theo hành tinh phù hợp với năng lực tiếng Anh của bạn.
 • Nạp Hey Coin tại Cửa hàng Hey Coin và kiểm tra thông tin ở lịch sử Hey Coin.
 • Xem hướng dẫn nạp Hey Coin tại đây.
 • Hãy làm nhiệm vụnhập mã giới thiệu hoặc giới thiệu bạn bè để nhận Hey Coin.
 • Tìm hiểu thêm về Hey Coin tại đây.
 • Kiểm tra Điểm Năng Nổ đã tích lũy được.
 • Xem vị trí xếp hạng cá nhân.
 • Tìm hiểu thêm về Điểm Năng Nổ tại đây.